افسران جوان جنگ نرمسرلشکر جعفری در بازدید از مرز شلمچه: با تدابیر صورت گرفته مشکل خاصی در مرزها نیست

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان