افسران جوان جنگ نرمسرلشکر جعفری در بازدید از مرز شلمچه: با تدابیر صورت گرفته مشکل خاصی در مرزها نیست

امروز شنبه 21 تیر 1399
لینک دوستان