افسران جوان جنگ نرمدر بیانیه‌ای وزارت خارجه ایران خبر مذاکره با آمریکا در عمان را تکذیب کرد

امروز یکشنبه 06 مهر 1399
لینک دوستان