بعیدی نژاد: آمریکا در یک دو راهی قرار گرفته و راه سومی هم ندارد

افسران جوان جنگ نرم سفیر ایران در لندن گفت: این آمریکاست که در یک دو راهی قرار گرفته و راه سومی ندارد، یا با ادامه نقض برجام و حقوق بین الملل کماکان خود را بی اعتبار کند یا با باز

امروز چهارشنبه 18 تیر 1399
لینک دوستان