افسران جوان جنگ نرمآزادسازی مناطق جدیدی در موصل و تداوم پاکسازی بخش قدیمی شهر,

امروز یکشنبه 06 مهر 1399
لینک دوستان