افسران جوان جنگ نرممنابع عراقی از آزادسازی بیش از 50 درصد محله «موصل قدیم» که آخرین محله تحت کنترل داعش در شهر موصل است،‌ خبر دادن,

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان