افسران جوان جنگ نرم مولاعلی(ع) در شگفتم از کسی که خانه ی نابودشدنی(دنیا) را آباد می کند، اما جایگاه همیشگی(آخرت) را از یاد برده است. نهج البلاغه، حکمت126

امروز جمعه 02 آبان 1399
لینک دوستان