close
تبلیغات در اینترنت
دختری که روی بابا ندید

افسران جوان جنگ نرم   دخترے ڪہ روے بابا ندید اذان و اقامہ رهبر عزیز در گوش نوزاد " شهید بلباسے " به یاد فرزندانے ڪہ هیچ وقت صورت زیباے پدر شهیدشونو ندیدن #باباے_من_قشنگترین_باباے_دنیاست #روز_پدر #مدافعان_حرم

امروز دوشنبه 28 بهمن 1398
لینک دوستان