آسیب ناشی از حوادث چهارشنبه سوری ماندگار است رئیس بیمارستان ۱۵ خرداد گ

افسران جوان جنگ نرمآسیب ناشی از حوادث چهارشنبه سوری ماندگار است رئیس بیمارستان ۱۵ خرداد گفت: ناتوانی‌ ناشی از چهارشنبه‌سوری ماندگار است و متأسفانه با وجود جراحی‌های متعدد در ناحیه

امروز جمعه 20 تیر 1399
لینک دوستان