افسران جوان جنگ نرمقلبم گرفت... در تن ِاین شہر ِپُر گناه حال و هواے جمع شہیدانم آرزوست.. #شهدا #مدافعان_حرم #شهید #لبیک_یا_زینب #شهید_همدانی #شهید_بیضایی #شهید_چیت_سازیان #شهید_بش

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان