close
تبلیغات در اینترنت
رهبر معظم: سفارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه کنید هر حرفی

افسران جوان جنگ نرمرهبر معظم: سفارش من به جوانها این است که با چشم باز نگاه کنید هر حرفی را از هر گوینده‌ای نپذیرید. حرف امام را حجّت بدانید؛ نگاه کنید ببینید امام چه می گفت.

امروز دوشنبه 28 بهمن 1398
لینک دوستان