افسران جوان جنگ نرممحمد اتابه از لشکر عملیاتی 16 قدس گیلان فاتح نبل و الزهرا در منطقه آکادمی نظامی حلب به شهادت رسید. روحش شاد....

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان