افسران جوان جنگ نرم تسلیم نشوید آغاز همیشه سخت ترین مرحله است. افسران - تسلیم نشوید آغاز همیشه سخت ترین مرحله است.

امروز سه شنبه 29 مهر 1399
لینک دوستان