افسران جوان جنگ نرم خصوصی هایمان را درفضای مجازی عمومی نکنیم. افسران - خصوصی هایمان را درفضای مجازی عمومی نکنیم.

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان