افسران جوان جنگ نرمبا کسی تعارف نداریم در این مقطع زمانی، سیاستهای استکبار و بخصوص و به‌طور خاص سیاستهای آمریکا اقتضا میکند که یک تفکری تزریق بشود در میان ملّت ما؛ اوّل در میان نخ

امروز یکشنبه 06 مهر 1399
لینک دوستان