افسران جوان جنگ نرمامیر پوردستان خطاب به دکتر عباسی:ارائه نامه‌ به ارتش نشان از شجاعت در پذیرش خطا و درس بزرگ اخلاقی برای شاگردان است

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان