4 شهید گمنام هم خودشان را به کنگره شهدای شهرستان فاروج رساندند ومیهما

افسران جوان جنگ نرم 4 شهید گمنام هم خودشان را به کنگره شهدای شهرستان فاروج رساندند ومیهمان شهدای شهرستان شدند. شهدای گمنام به میهمانی شهدای فاروج رسیدند,شهدای گمنام ب، کنگره شهدا،

امروز چهارشنبه 18 تیر 1399
لینک دوستان