افسران جوان جنگ نرم امام جمعه فاروج گفت: امروز پیش از هرزمانی به روحیه جهادی نیازمندیم تا مسیر شهدا را حفظ و برآن اساس حرکت کنیم امروز پیش از هرزمانی به روحیه جهادی نیازمندیم,کنگر

امروز سه شنبه 29 مهر 1399
لینک دوستان