افسران جوان جنگ نرم(تصاویر) عملیات آزادسازی پایتخت دوم داعش

امروز جمعه 04 مهر 1399
لینک دوستان