افسران جوان جنگ نرمسازمان بسیج سازندگی پس از طرح گفتمان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به صورت عملی و کاربردی به فعالیت در حوزه ها و مولفه های مردمی این اندیشه و

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان