close
تبلیغات در اینترنت
نهی از منکر به سبک شهید «ابراهیم هادی»

افسران جوان جنگ نرم   عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سرکار به خانه می آمد وقتی وارد کوچه شد برای یک لحظه نگاهش به پسر همسایه افتاد با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر تا ابراهیم را دید بلافاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت . می خواست نگاهش به نگاه ابراهیم نیفتد. sajedeh.com/new.aspx

امروز یکشنبه 29 دی 1398
لینک دوستان