افسران جوان جنگ نرماگر سپاه نبود کشور هم نبود. من سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی می دارم، چشم من به شماست، شما هیچ سابقه ای جز سابقه اسلامی ندارید. من از سپاه راضی هستم و به

امروز جمعه 02 آبان 1399
لینک دوستان