افسران جوان جنگ نرمشلیک ۷ موشک و راکت در رزمایش نیروی زمینی ارتش

امروز دوشنبه 23 تیر 1399
لینک دوستان