افسران جوان جنگ نرممی خواهند عراق و سوریه را از دست قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه دربیاورد و به وزارت خارجه ی ایران بسپارد.

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان