افسران جوان جنگ نرمشهدا طبق کلام خداوند زنده اند نزد پروردگارشان مشغول رزق و روزی هستند.

امروز یکشنبه 30 شهریور 1399
لینک دوستان