افسران جوان جنگ نرم⭕️عباس شیبک مدافع عنوان قهرمانی کیک‌بوکسینگ پس از این حرکت جوانمردانه، با صدور پیامی این اقدام را کمترین کاری که می توانسه انجام بدهد، دانسته است. افسران جوان ج

امروز شنبه 03 آبان 1399
لینک دوستان