افسران جوان جنگ نرمسلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
لینک دوستان