افسران جوان جنگ نرم پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد..امام خمینی (ره) افسران - پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد..امام خمینی (ره)

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان