افسران جوان جنگ نرمدومین ارتش قدرتمند عرب داعش را زیر پا می گذارد/ ارتش سوریه را بهتر بشناسیم

امروز جمعه 04 مهر 1399
لینک دوستان