افسران جوان جنگ نرمبه‌زودی غرش موشک‌ های ایرانی به صدا درخواهد آمد/ هرکجای «برجام» قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
لینک دوستان