افسران جوان جنگ نرموزارت اطلاعات مستندات فاجعه مِنا را جمع‌آوری و عمد یا غیرعمدی بودن را بررسی می‌کند

امروز پنجشنبه 03 مهر 1399
لینک دوستان