افسران جوان جنگ نرمدریادار فدوی می‌گوید از سال ۸۵ که سپاه یک «موشک خاص» را در حوزه دریایی تست کرد، هیچ خبری به اندازه آن بازتاب خارجی نداشته است. ادامه خبر و تصاویرش در لینک زیر a

امروز یکشنبه 30 شهریور 1399
لینک دوستان