افسران جوان جنگ نرم«آقا ما منتظریم شما حکمِ جهاد بدهید...» آقا با لبخند می‌گویند: «من که حکم جهاد دادم. منتها نه جهاد نظامی...» و از ,

امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
لینک دوستان