close
تبلیغات در اینترنت
درخواست مهم جانباز قطع نخاعی از رهبر و پاسخ شنیدنی آن

افسران جوان جنگ نرم«آقا ما منتظریم شما حکمِ جهاد بدهید...» آقا با لبخند می‌گویند: «من که حکم جهاد دادم. منتها نه جهاد نظامی...» و از ,

امروز یکشنبه 15 تیر 1399
لینک دوستان