افسران جوان جنگ نرمشهید محمدرضا شفیعی بعد از 16 سال پیکر محمدرضا را سالم از خاک در آورده بودند اما صدام گفته بود این جنازه نباید به این شکل به ایران برگردد. پیکر مطهر او را 3 ماه

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان