افسران جوان جنگ نرمخاطره سردار قاسمی از شهید همت: ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ نبرد خرمشهر ۲۰ روز اتفاق افتاده بود و خرمشهر را گرفتیم. دستور داده شد و رفتیم لبنان. در برباره احمد متوسلیان را گرفتند. با همت آمدیم در فرودگاه. چون اولین پرواز رفته بودیم وصیت‌نامه‌ها در جیب بود. سلاح و مهمات نبرده بودیم. پرواز بعدی مهمات آورد. آمدیم با همت و رضا دستواره رحمت الله علیهما پشت پنجره شیشه‌ای. زمان حافظ اسد است. منتظر ماندیم اجازه بدهند از پاویون برویم و هواپیما را تحویل بگیریم و مهمات را پایین بیاوریم و آماده شویم برای…

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان