close
تبلیغات در اینترنت
درخواست بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران ازسرلشگر فیروزآبادی ‎؛ بخشی ازتو

افسران جوان جنگ نرمدرخواست بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران ازسرلشگر فیروزآبادی ‎؛ بخشی ازتوان موشکی ایران را درقالب رزمایش به جهانیان نمایش دهید

امروز پنجشنبه 15 خرداد 1399
لینک دوستان