close
تبلیغات در اینترنت
برادران شهید مصطفی و مجتبی بختی که در منطقه ی تدمر سوریه در مصاف با دا

افسران جوان جنگ نرمبرادران شهید مصطفی و مجتبی بختی که در منطقه ی تدمر سوریه در مصاف با داعش در کنار هم به شهادت رسیدند.

امروز جمعه 01 شهریور 1398
لینک دوستان