افسران جوان جنگ نرم کار امروز دولت سعودی در یمن عینأ شبیه کار صهیونیست ها در غزه است. افسران - کار امروز دولت سعودی در یمن عینأ شبیه کار صهیونیست ها در غزه است.

امروز جمعه 04 مهر 1399
لینک دوستان