افسران جوان جنگ نرم" افسران " basirat313taqva رهبر انقلاب: عمق دشمنی را بشناسید و خودرا آماده کنید برای مواجهه در میادین #جنگ_نرم.‌ ۱۳۹۴,رهبر انقلاب: عمق دشمنی را بشناسید و خودرا آماده کنید برای مواجهه در میادین ۱۳۹۴/۴/۶,افسران جوان جنگ نرم,

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان