افسران جوان جنگ نرمپیکر پاک و مطهر شهید عباس عبداللهی که در درعا به فیض عظیم شهادت نائل گشتند ، در دستان ناپاک فرزندان خلف معاویه و یزید لعنت الله علیه در سوریه.

امروز یکشنبه 30 شهریور 1399
لینک دوستان