افسران جوان جنگ نرمباید در برابر عوامل مخدوش‌ کننده‌ی استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و جوّ عمومی ایستاد و بر روش صحیح قضا تکیه کرد.

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان