افسران جوان جنگ نرمبه او میگویند چگوارای کوبانی...نامش ریحانه است... دانشجوی رشته حقوق دانشگاه حلب سوریه...

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان