افسران جوان جنگ نرمهبر معظم انقلاب:‌ دشمنان سعی دارند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب برای هوشیاری بیشتر مسئولان کشورمان در مراسم دانشگا

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان