افسران جوان جنگ نرملطفا با زبانی نرم به دوستان تذکر دهید که از برهنه بودن پاها و استفاده کردن از جوراب نازک بپرهیزند .

امروز دوشنبه 31 شهریور 1399
لینک دوستان