افسران جوان جنگ نرمwww.1-20.ir اکثر کشورهای جهان، برنامه‌ی هسته‌ای دارند و پروژه های گسترده ای را در این زمینه دنبال می کنند. سئوال کلیدی آن است که چرا غرب و به ویژه آمریکا، برنام

امروز پنجشنبه 01 آبان 1399
لینک دوستان