افسران جوان جنگ نرمیکی از شهیدان حزب الله لبنان لحظاتی پیش از شهادت با خون خود نوشت: (سقطنا شهداء ولن نرکع..انظروا دمائنا وتابعوا الطریق) در خون خود غلتیدیم وهیچگاه تسلیم نخواهیم

امروز چهارشنبه 02 مهر 1399
لینک دوستان