افسران جوان جنگ نرماگر مسئولین ما متوجه نیستند که آموزش پایه ای باید روی گودکان از ابتدا و در مهدکودکها در تمام مقوله ها صورت گیرد، در عوض شوالیه های ناتوی فرهنگی به آموزش پایه ای

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
لینک دوستان