افسران جوان جنگ نرمسرلشگر جعفری: گزینه نظامی غرب مسخره‌ای بیش نیست

امروز جمعه 28 شهریور 1399
لینک دوستان