افسران جوان جنگ نرممواظب حمله های شیطانی باشید باید لشکر ایمان خودتونو قوی کنید در برابر شیطان . لعنت خدا بر شیطان رانده شده

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان