افسران جوان جنگ نرم افسران - کمک به اقتصاد، جهاد است رهبر انقلاب: امروز عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاستهای خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص.

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان