افسران جوان جنگ نرمبا رادارهای سه هزار کیلومتری، نفس‌ اسرائیل را در سرزمین‌ های اشغالی حس می‌ کنیم

امروز شنبه 29 شهریور 1399
لینک دوستان